கில்லி – Gilli

மார்ச் 24, 2006

Kanchipuram – Chandrachoodan

கோவில்களுக்கும் , பட்டுக்கும் புகழ் பெற்ற காஞ்சி மாநகர் பற்றிய, வரலாற்றுக் குறிப்புகள் தருகிறார் சந்திரசூடன். அருமையான புகைப்படங்கள்…

Kanchipuram – “Nagaresu Kanchi” as the old saying goes, was the centre of learning, of arts. The international city, where tourists and monks and traders visited. A must see destination in the ancient world. Chennai – “தர்ம மிகு சென்னை (Virtous Chennai)” is now the cultural, and academic centre of excellence. The city of Ford and Hyundai and Saint Gobain and Nokia. A city that is as international as New York or Hong Kong. A city that is visited by monks, traders and tourists.

மேலும் வாசிக்க

[ kaps வழியாக ]

வேர்ட்பிரஸ்.காம் இல் வலைப்பதிவு.